Umiem Motywować Uczniów

Już wiem, jak motywować moich uczniów do nauki i rozwoju!

Kupuję teraz!

Dzięki temu szkoleniu odpowiesz na pytania:

✔️ O co chodzi z tą motywacją? Jak się ją definiuje i co mówi o niej psychologia? Czy to jest praktyczne?

✔️ Czym się różni motywacja wewnętrzna od zewnętrznej? Która jest potrzebna do nauki?

✔️ Jak przełożyć piramidę potrzeb Maslowa na praktykę nauczycielską?

✔️ Jak w praktyce zrozumieć Carol Dweck i jej teorię „fixed mindset” i „growth mindset”?

✔️ Co to jest "motywacja osiągnięć"? Jakimi metodami pracować z uczniami mającymi różne potrzeby związane z własnymi osiągnięciami?

Zrozumiesz te kwestie`; 

✔️Nagroda vs kara: wreszcie dowiesz się, co z nimi robić. Porozmawiamy o naduzasadnieniu nagrody i odpowiemy na pytanie: czy naprawdę nigdy nie powinniśmy karać?

✔️Czym jest flow? Czy jest do osiągnięcia na lekcji?

✔️ Co to jest nauczanie z uczniem w centrum?

✔️ Jakimi 15 metodami wprowadzać takie podejście w celu motywowania ucznia?

 

Popracujemy nad dorosłymi:

✔️Motywowanie dorosłego w tym nauczyciela: czym różni się od motywowania dzieci?

✔️ Jak przełożyć na praktykę lekcyjną sukces, wolę, wartość i przyjemność - główne założenia o których miał Knowles?

✔️ Jak to wprowadzać w nauczaniu dorosłych i motywowaniu nauczycieli w szkole?

✔️ Jak wypracować wizję siebie w przyszłości i na jej podstawie motywować siebie i innych do dalszych działań?

W tym produkcie znajduje się:

  • Umiem Motywować część 1
  • Umiem Motywować część 2
  • Umiem motywować część 3
  • Certyfikat

O autorze

Luiza Wójtowicz-Waga

Jestem lektorką języka angielskiego i trenerką nauczycieli, mentorką metodyków i menadżerów szkół. Jestem moderatorem metody Design Thinking.Pomagam nauczycielom i ich uczniom rozwijać swoje umiejętności, także umiejętności miękkie. Pokazuję jak motywować, angażować do pracy, jak zachęcać, jak działać w zgodzie z mózgiem i emocją. 

Obalam wiele mitów w edukacji i nie będzie inaczej na tym szkoleniu :)

Wspaniale! Dowiem się, jak motywować moich uczniów do nauki i rozwoju!

Chcę kupić to szkolenie!

Regulamin | Polityka Prywatności | Utworzono w WebToLearn